VELIVOLI ELISOCCORSO RAVENNA

 

EC 145 (D-HDER - I-RAHB da settembre 2011)
     
         
         
         
 
         
         
         
         
BK 117 (I-HDBZ - I-HDSR -I-HKAV)
   
         
         
         
         
         
         
         
         
A 109 K2 (I-HBHB)
         
         
         
         
 
    AB 212 Polizia di Stato  
         
       
    I-AGSV..la storia...